חנות התרומות

קונים ותומכים בפעילות של עמותת צוות לעניין. כך תוכלו ליהנות מהמוצרים הממותגים שלנו, ולסייע בקידום הפעילות של העמותה.